เรารักการเดินทาง เมืองปาย คือ เป้าหมาย ความรักของเรา

การเดินทางไปเมืองปาย เมืองปางอุ๋ง สะดวกที่สุด ประหยัดเวลา ด้วยรถตู้บริการ

ปางอุ่ง

ปางอุ๋ง เช้ามืด แสงเรืองๆ สีส้ม แดง สะท้อนขอบฟ้า ผ่านแนวทิวสนไกลสุดสายตา ต่ำลงมาที่พื้นน้ำ ไอหมอก ลอยไล่ กับพื้นน้ำ อากาศยังมั่วๆ ผูคนเริ่มตื่นนอน น้ำค้างเกาะพราวใบหญ้า เสียงชัตเตอร์ดังแว่วมาไกลๆ แสงสว่าง ยังไม่มีแดดลง หมอกหนา ขับสีท้องฟ้า ป่าสนรายรอบเหมือนจะ กันหมอกหนา ไม่ให้ลอยไปไหน หมอกจางลง ด้วยไอแดดที่แรงกล้า สิ่งที่มาแทนคือ ท้องฟ้า สีฟ้าเข้ม เงาสะท้อนในทิวเขา แนวต้นสนในน้ำ ผู้คนเริ่มทะย้อยลงจากปางอุ๋ง เสียงคนเบาลง ทะเลสาบน้อยของปางอุ๋ง ให้ความสุขและรอยยิ้มกับนักเดินทาง ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย หรือชื่อเป็นทางการว่า ? โครงการในพระราชดำริปางตอง 2 ปางอุ๋ง หมู่บ้านรวมไทย เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยุ่บนดอย ตามพระราชดำริ ให้ทรงจัดตั้งและสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อโครงการเกษตรในที่สูง พืชที่ปลุกเป็นกาแฟ สายพันธ์ต่างๆ กาแฟที่นี้ รสชาดดีเข้มข้น อีกอย่างที่ อยากให้ชิม คือชา พันธ์ต่างๆ ที่ปลุกบนเขา ความสด กลิ่นหอม? แต่ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ข้างอ่างเก็บน้ำ วิวของอ่างเก็บน้ำ ยามเช้า… Read more →

ทัวร์ปายราคาถูก

ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรม 3 วัน 4 คืน ทัวร์ปายราคาถูกเริ่มจาก กรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถตู้ commuter ?พร้อมอาหาร 3 มื้อ เที่ยวเมืองปาย นอนปางอุ๋ง บ้านรวมไทย โครงการหลวงปางอุ๋ง ชิมชาบ้านรักไทย กินหมั่นโถ ขาหมูยูนาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่องแพถ้ำลอด ชมถ้ำปลา เที่ยวเมืองปาย แม่น้ำปาย ถนนคนเดินเมืองปาย บ้านสันติชล วัดน้ำฮู อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ พักในโครงการบ้านรวมไทย กับ ริมน้ำปาย Read more →

ทัวร์ปางอุ๋ง ราคาถูก ประหยัด

เที่ยวปางอุ๋ง บ้านรักไทย เริ่มจาก กทม.? 3วัน 2 คืน ปางอุ๋งหมู่บ้านรวมไทย โครงการหลวง ปางตอง ราคาทัวร์เริ่มจาก กรุงเทพ บริการด้วยรถตู้ 3 วัน 2 คืน นอน ปางอุ๋ง 1 คืน นอนปาย 1 คืน ราคานอนเต๊ทน์ ราคาถูก ร่วมค่าที่พัก พร้อมอาหาร 4 มื้อ รวมรถจากกรุงเทพ ด้วยรถตู้ D4D ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าสถานที่ ค่าธรรมเนียมการนอน ค่าประกันการเดินทาง 1 ล้านบาท ราคา นอนเต๊นท์ ทั้ง 2 คืน?เพียง 3990 บาท ถ้านอนบ้าน Home Stay โครงการหลวง หรือชาวบ้านหมู่บ้านรวมไทย รีสอรต์ ที่ปาย 1 คืน ราคา 4790 บาท รายละเอียดการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยว ดูได้จากรายการทัวร์ปาย Read more →